Οφειλές προς το Δήμο Αιγάλεω

Οι οφειλές προς το Δήμο Αιγάλεω εξοφλούνται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος μας στην Eurobank-Ergasias σε λογαριασμό με IBAN GR 800 260 294 0000 810 200419187.

Στην αιτιολογία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός ή το ΑΦΜ του οφειλέτη καθώς και το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία.