ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ 3Ο ΚΑΙ 10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου  στο 3ο και 10ο  Νηπιαγωγείο του δήμου Χαϊδαρίου. Το πρόβλημα στο δίκτυο είχε ξεκινήσει από το 2012  και ειδικά τα τελευταία χρόνια προκαλούσε σχεδόν κάθε μήνα υπερχείλιση ακαθάρτων επί της οδού Οδυσσέως.

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ στις 20-22 Φεβρουαρίου μετά από επείγον αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου. Ένα σοβαρό πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία των Νηπιαγωγείων και ένας κίνδυνος για την υγεία των παιδιών και όλης της γειτονιάς επιλύθηκε.