Δήμος Χαϊδαρίου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Οι δράσεις καθαρισμού και αναμόρφωσης των πλατειών του Δήμου Χαϊδαρίου συνεχίζονται. Εργασίες καθαρισμού, κλαδεμάτων και καλλωπισμού του πρασίνου πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου στις δυο πλατείες που βρίσκονται στην οδό Παπαναστασίου, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων του Δάσους.