Τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ποια είναι τα επιδόματα που δίνει ο οργανισμός σε ανέργους και με ποια κριτήρια.

  • Βασικό επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ 399,25 ευρώ
  • Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Οικοδόμοι 752,21 ευρώ
  • Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Σμυριδεργάτη 1016,50 ευρώ
  • Ειδικό εποχιακό βοήθημα- Δασεργάτες, Καπνεργάτες, Ναυπ/κη Ζώνη 711,55 ευρώ
  • Ειδικό εποχιακό βοήθημα Μουσικοί, Τραγουδιστές, Ηθοποιοί,Τουριστικά 508,25 ευρώ
  • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων 239,5 ευρώ
  • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας 207,61 ευρώ
  • Ειδική παροχή μητρότητας 650 ευρώ
  • Ειδικό βοήθημα επίσχεσης εργασίας απο τον ΟΑΕΔ 239,55 ευρώ

Απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ και ρωτήστε τι και αν δικαιούστε.