“Διεκδικούμε Μαζί” της Ε.Σ.Α.μεΑ. την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου