Νέα διοίκηση στην Creta Farms για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της

Με νέα πρόσωπα πλέον η διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms μετά την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες.

Συγκεκριμένα, με πλειοψηφία 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

– Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,
– Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, ανεξάρτητο μέλος και
– Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής (έως και τις 13.1.2025) δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2025.