Υπεγράφη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020

Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε πως υπέγραψε με τη ΓΣΕΕ και από κοινού με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το επίδομα γάμου που αντιστοιχεί στο 10% του μικτού κατώτατου μισθού, άδειες μητρότητας και άλλες θεσμικές παροχές διασώζει η Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020 που υπεγράφη από την Διοίκηση της ΓΣΕΕ, το ΣΕΒ και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς και κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είχε παραταθεί με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας μέχρι 31/12/2019 καθώς η ΓΣΕΕ εξακολουθεί να τελεί υπό διορισμένη διοίκηση μετά τη διπλή αποτυχία διεξαγωγής του εκλογαπολογιστικού συνεδρίου. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη η χρονική επέκταση της ΕΓΣΣΕ. Το Συνέδριο που θα εκλέξει νέα Διοίκηση πρέπει να έχει διεξαχθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Μαρτίου, σύμφωνα και με την εντολή που έδωσε το δικαστήριο στην προσωρινή διορισμένη Διοίκηση της ΓΣΕΕ.

«Το κείμενο της ΕΓΣΣΕ 2018, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε, περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει την ενεργή συμβολή και δέσμευση εκ μέρους των συμβαλλομένων, αλλά και του υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο ΣΕΒ προσθέτοντας πως η ΕΓΣΣΕ 2018, που παρατάθηκε, περιλαμβάνει κοινές δράσεις για:

– την προώθηση της δημιουργίας Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και

– την ενίσχυση των καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω της πρόσβασης των μερών στις αναγκαίες και αξιόπιστες πληροφορίες και πηγές (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ), η οποία παραμένει μία μεγάλη εκκρεμότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΒ, «τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν συμφωνήσει, επίσης, την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για:

– το μέλλον της εργασίας,

– την επαγγελματική κατάρτιση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΛΑΕΚ/ΕΛΕΚΠ, η οποία παραμένει μία μεγάλη εκκρεμότητα και

– την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Εξίσου σημαντική είναι και η δέσμευση, που περιλαμβάνεται στην ΕΓΣΣΕ 2018 και το από κοινού σχετικό αίτημα προς το υπουργείο Εργασίας, για την ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144».