Οι τιμές καυσίμων στις χώρες της ΕΕ στο τέλος του 2019

Η Ελλάδα και πάλι κατείχε μια από τις πρώτες θέσεις στις τιμές των καυσίμων στην ΕΕ. Από το δελτίο τιμών και φόρων καυσίμων της ΕΕ -28 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 βλέπουμε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Στην βενζίνη αμόλυβδη – 95 η Ελλάδα κατείχε την 3η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ των 28 κρατών – μελών και ήταν κατά 12,12% ακριβότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 και
  • Στο πετρέλαιο κίνησης είχε τη 10η ακριβότερη τιμή η οποία ήταν φθηνότερη κατά 2,59%  της μέσης τιμής της ΕΕ-28.
  • Στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης η χώρα μας κατείχε την 3η υψηλότερη φορολογία στην αμόλυβδη – 95 και την 14η θέση στο πετρέλαιο κίνησης.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ο ΦΠΑ