Τέλη κυκλοφορίας Μοτοσυκλετών

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που πληρώνει ο κάθε κυβισμός για το 2020:

Κυβισμός (cc) Τέλη κυκλοφορίας (€)
Έως 300 22
301 έως 785 55
786 έως 1071 120
1072 έως 1357 135
1358 έως 1548 255
1549 έως 1738 280
1739 έως 1928 320
1929 έως 2357 690