Δήμοι στέλνουν πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από 31 χρόνια

31 χρόνια μετά κάποιοι δήμοι της χώρας οαποφάσισαν να εισπράξουν έσοδα από κλήσεις που είχε επιβάλλει η Αστυνομία από το 1988 καθώς υπάρχει ρητή εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις απλήρωτες κλήσεις που υπάρχουν στα συρτάρια των αιρετών της αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα έλαβαν κάποια επιστολή με την ένδειξη «Ταμειακή Πρόσκληση» ή «Ταμειακή Ειδοποίηση» στην οποία αναγράφεται ότι ο παραλήπτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο οι οποίες έχουν διπλασιαστεί μετά την πάροδο τόσων ετών.

Οι Δήμοι ενημερώνουν ότι όσοι λάβουν τις επιστολές μπορούν να τακτοποιήσουν τις παραπάνω οφειλές με τη ρύθμιση της Πάγιας τμηματικής καταβολής (έως 12 δόσεις) του νόμου 4152/2013 ή με την ρύθμιση του νόμου 4611/2019 (έως 100 δόσεις και απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ανάλογα τον αριθμό των δόσεων, ισχύει έως 31/12/2019) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών

Εικοσαετής είναι η παραγραφή των προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους Δήμους, σύμφωνα με απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αξιώσεις των Δήμων από πρόστιμα του ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς».

Ειδικότερα η απάντηση που είχε αποστείλει το υπουργείο Εσωτερικών σε οικονομική διεύθυνση Δήμου αναφέρει ότι: «Για τα έσοδα των Ο.Τ.Α. ισχύει αποσβεστική προθεσμία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 2 του α.ν. 344/1968, όπως τροποποιήθηκε με την αντικατάσταση του 2ου εδαφίου από τη παρ. 2, άρ 61 παρ.2 του Ν. 1416/1984 και εφαρμόζεται για τα έσοδα που ρητά αναφέρονται σε αυτή. Επί της εφαρμοζόμενης αυτής προθεσμίας άλλωστε, σχετικά πρόσφατα, με το αρ. 32 του ν. 4304/2014, παρατάθηκε το δικαίωμα των δήμων να βεβαιώνουν τις αξιώσεις τους από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο.

Παράλληλα, οι αξιώσεις των δήμων από πρόστιμα ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς». Η αναφορά δε στο έτος βεβαίωσης του εσόδου, ως έναρξη του χρόνου παραγραφής σε αντιδιαστολή με τον προσδιορισμό αυτής σύμφωνα με το αρ. 251 του Α.Κ. (από τη γέννηση της αξίωσης και τη δυνατότητα της δικαστικής της επιδίωξης), συναρτάται με τη διαδικασία της είσπραξης που ισχύει για τα δημόσια έσοδα (ΚΕΔΕ και όχι «δικαστική επιδίωξη») και όχι με το δικαίωμα των δήμων να αξιώσουν την είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων, που τους έχει ανατεθεί».

Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται γιατί λαμβάνουν γνώση από τους Δήμους για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), περί παράνομης στάσης και στάθμευσης, με καθυστέρηση πολλών ετών από την ημερομηνία τέλεσής τους (ακόμη και μετά από δέκα έτη).

Συνέπεια των ανωτέρω είναι να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες στους πολίτες τόσο για την τέλεση της ίδιας της παράβασης, όσο και για το ενδεχόμενο να έχει ήδη εξοφληθεί το χρέος, αλλά να μην μπορούν να το αποδείξουν αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής.

Επιπλέον, δεν παρείχετο δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της πράξης της παράβασης, αλλά ούτε και εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμα, που απηύθυνε στον Υπουργό Εσωτερικών, προτείνει:

α) τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας για βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. εντός τριών ετών (3) από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της κλήσης,

β) την αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα (αυτοκόλλητο),

γ) τη θέσπιση του δικαιώματος του “παραβάτη” για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο ήμισυ σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από τον Δήμο, καθώς το δικαίωμα αυτό έχει απολεσθεί στις περιπτώσεις που ο “παραβάτης” δεν έχει λάβει γνώση της κλήσης την ημέρα της παράβασης.