ΣYΣKEΨH ME ΘEMA : Οι πολιτικές εξελίξεις και η δράση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου , Παρασκευή 29 Νοέμβρη 6:30 μμ