10.000 ασυνόδευτα παιδιά ζουν χωρίς έγγραφα στην Ισπανία

Οι ισπανικές δημοτικές αρχές δεν εκδίδκουν ταυτότητα και άλλα έγγραφα στα ασυνόδευτα παιδιά από άλλες χώρες που φιλοξενούνται σε δομές, με αποτέλεσμα μόλις 2.573 από τα 12.300 (δηλαδή το 21% των ανηλίκων) που βρίσκονται στη χώρα να διαθέτουν άδεια παραμονής.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στη χώρα δεν θεωρούνται παράνομοι, ως εκ τούτου δεν αναγκάζονται οι κοινοτικές Αρχές να επισπεύδουν μέσα στο ανώτατο προβλεπόμενο διάστημα την τακτοποίηση των προσωπικών εγγράφων τους. Ωστόσο, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής, οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες και φροντίδες, όπως: στην άθληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στα κοινωνικά επιδόματα, ή στη δωρεάν μετακίνηση. Επιπλέον, δεν μπορούν να δοθούν σε ανάδοχες οικογένειες ή να υιοθετηθούν.

Η αμέλεια αυτή δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στα παιδιά αυτά όταν ενηλικιωθούν. Τότε εμπίπτουν στην κατηγορία των μη νόμιμων μεταναστών. Θα πρέπει -ακόμη κι εάν δεν έχουν άδεια εργασίας- να αποδείξουν ότι έχουν ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ ή ότι υπάρχει κάποιος οργανισμός που θα εξασφαλίζει τη συντήρησή τους.