Μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων

Μειώσεις στις τιμές φαρμάκων αλλά και απαγόρευση αυξήσεων προβλέπει η κατεπείγουσα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.

Η τροπολογία προβλέπει μια σειρά μέτρων για την τιμολόγηση των φαρμάκων και τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα γενόσημα θα πωλούνται φθηνότερα λόγω των μειώσεων στις τιμές. Όσο μειώνονται οι αρχικές τιμές των φαρμάκων, τόσο μικραίνει και η συμμετοχή για τους ασφαλισμένους.

Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας προβλέπουν μειώσεις στις τιμές κατά 7%, αφού όπως επισημαίνεται: «Εφόσον υπάρχει διαφορά υψηλότερη ανάμεσα στην τιμή των φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας  των δεδομένων τους, τότε η τιμή θα μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου Δελτίου Τιμών με κατώτερο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης».

Με την τροπολογία ανοίγει ο δρόμος για να τιμολογηθούν και να βγουν στα ράφια των ελληνικών φαρμακείων και νέα σκευάσματα όπως γενόσημα, αλλά και biosimilars και πρωτότυπα, που αναμένουν εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο να λάβουν έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές.