Εκδήλωση Τιμής & Μνήμης για τους Πεσόντες Ελλήνων Πολεμιστών Κύπρου 1964, 1967 & 1974