Σήμερα ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος των κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ) ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ορίζεται ως
ημερομηνία έναρξης του Επανελέγχου (Δευτεροβάθμιου  Ελέγχου) των κτηρίων
που έχουν πληγεί από τον σεισμό  της 19ης Ιουλίου στην Αττική και έχουν
χαρακτηριστεί  ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ.
Για τους ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
ΔΕΝ  απαιτείται αίτηση από τους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτηρίων.