ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΕΦΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20), 9 π.μ. – 2μ.μ. Τα είδη απευθύνονται σε νοικοκυριά δικαιούχους του ΚΕΑ που έχουν παιδιά 4-17 ετών.