3 στους 10 απασχολούμενοι με υψηλά προσόντα καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα

Περισσότεροι από 3 στους 10 απασχολούμενοι με υψηλά προσόντα καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα όπως καταδεικνύει έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που αποτυπώνει την εξέλιξη των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας και των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2018 καθώς και τη συσχέτισή τους με τους αντίστοιχους μέσους δείκτες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

Παράλληλα από την έκθεση προκύπτει:

– Στο 19,9% η ανεργία το 2018 στους πτυχιούχους
-Στην τελευταία θέση η Ελλάδα στην ΕΕ των 28 σε απασχολούμενους με πτυχίο
-Πιο εύκολα βρίσκεις δουλειά αν δεν έχεις πτυχίο
-Στα όρια της φτώχειας οι νέοι έως 34 ετών με πανεπιστημιακές σπουδές
-Μείωση έως και 36,6 % (-8.373 ευρώ ετησίως) ο μισθός στην 9ετία της κρίσης.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στην ΕΕ των 28, με ποσοστό 33,9% στην αναντιστοιχία προσόντων και δεξιοτήτων, σε εργαζόμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου, με το χάσμα να διευρύνεται σημαντικά την περίοδο εντός κρίσης (2010-2018).

Σύμφωνα με την έκθεση η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν ανταμείβει το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της εκπαίδευσης, που είναι προσανατολισμένο σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία σπουδών. Άτυπα έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο που κρίνει ως ικανοποιητικά προσόντα εργασίας: (α) τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, (β) τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Proficiency και (γ) την τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Ωστόσο, συνήθως το αντικείμενο εργασίας που προσφέρεται αντιστοιχεί «σε εξειδικευμένο απόφοιτο Επαγγελματικού Λυκείου & IEK ενώ η προσφερόμενη εργασία αμείβεται με μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου (ανειδίκευτου εργαζόμενου).