Ο Άγγελος Μπίνης επικεφαλής στην Αρχή Διαφάνειας

Ο κ. Μπίνης είναι Δημόσιος Υπάλληλος, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχοντας υπηρετήσει αρχικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ως Σύμβουλος-Αναλυτής σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον Ο.Ο.Σ.Α.

Ποιος είναι ο Άγγελος Μπίνης

Ο Άγγελος Μπίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Bristol (Η.Β.).

Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα διατριβής: «Εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα και δημοκρατική λογοδοσία».

Το 2001 προσελήφθη, μετά από γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Το διάστημα 2004-2006 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Το διάστημα 2006-2014 υπηρέτησε ως ελεγκτής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (αρχικά ως Βοηθός Επιθεωρητής-Ελεγκτής, στη συνέχεια ως Επιθεωρητής-Ελεγκτής και τέλος ως Προϊστάμενος Επιθεωρητής).