ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ