ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2019 -2020

Μικρούς και μεγάλους σας περιμένουμε στα πολιτιστικά και αθλητικά τμήματα του Δήμου μας, πάντα με σταθερά χαμηλές τιμές και με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
που μας διακρίνει.