Εθνικές εκλογές – Εκλογική Περιφέρεια Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Εκλογική Περιφέρεια Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών
Ενσωμάτωση
99,56
Συμμετοχή
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
4,27
9.424
1
3,16
6.986
0,55
1.215