Εθνικές εκλογές – Δήμος Χαϊδαρίου

Δήμος Χαϊδαρίου
Ενσωμάτωση 100,00
Συμμετοχή
33,22
7.310
4,94
1.088