Πανελλαδικές 2019: Tο θέμα της έκθεσης

Οι Πανελλήνιες ξεκίνησαν και για τα ΓΕΛ με το θέμα έκθεσης να είναι το «Δημοκρατία και Νέοι».

Με αφόρμη το απόσπασμα από το βιβλίο του Norberto Bobbio για το Μέλλον της Δημοκρατίας οι υποψήφιοι κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σχετικά με την πραγμάτωση της δημοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών και τη συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης των νέων.

Το θέμα σίγουρα έχει αντιμετωπιστεί από όλους τους υποψηφίους καθώς ανήκει στις βασικές θεματικές ενότητες που διδάσκονται οι μαθητές, ενώ οι γραμματολογικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους καλά προετοιμασμένους.