Εκλογικά αποτελέσματα στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής
Ενσωμάτωση ως αυτή την στιγμή 98,96
Συμμετοχή 

Πατούλης Γεώργιος

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

37,65 % ποσοστό
38 έδρες

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

19,71 % ποσοστό
20 έδρες

Σγουρός Ιωάννης

17,40 % ποσοστό
17 έδρες

Πρωτούλης Ιωάννης

8,28 % ποσοστό
8 έδρες

Παναγιώταρος Ηλίας

5,59 % ποσοστό
6 έδρες

Δημητρίου Γεώργιος

2,80 % ποσοστό
3 έδρες

Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος

2,67 % ποσοστό
3 έδρες

Παπαδάκης Νικόλαος

1,79 % ποσοστό
2 έδρες

Τουλγαρίδης Κωσταντίνος

1,77 % ποσοστό
2 έδρες

Τσίχλη Μαριάνα

1,37 % ποσοστό
1 έδρες

Κούρτης Ανδρέας

0,98 % ποσοστό
1 έδρες