ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Η παγκοσμιοποίηση η οποία επιβάλλεται με ανελαστικό τρόπο μέσα από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί ένα ρευστό και ταχύτατα εξελισσόμενο σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα.

Τούτο, βέβαια, δεν αφορά μόνο στην οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά επηρεάζει βαθύτατα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τείνοντας να ισοπεδώσει τις εθνικές κουλτούρες μέσα από την καταλυτική και ανεξέλεγκτη επίδραση των ΜΜΕ.

Διανύουμε ήδη μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από την ολοένα αυξανόμενη κυριαρχία της πληροφορίας και της γνώσης.

Είναι φανερό ότι για τον τόπο μας η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μονόδρομο για να μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται παγκόσμια.

Πολύ φοβούμαι όμως ότι δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει σε διεθνές επίπεδο και πολύ περισσότερο δεν έχουμε συσχετίσει τις εξελίξεις αυτές με τις αναγκαίες τομές που πρέπει να γίνουν και στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα.

Πάντως ότι και να γίνει οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν θα έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στο σύνολο της παιδείας μας επηρεάζοντας άμεσα όλο το οικοδόμημα της εκπαιδευτικής πυραμίδας.

«Η ουσιαστική παιδεία παρέχει στο άτομο τη λυδία λίθο για τον ευσυνείδητο έλεγχο των ηνίων του άρματος της ιστορίας. Περισσότερο από τους άλλους αιώνες, ο δικός μας χρειάζεται απεγνωσμένα την παιδεία. Είναι βασιλική οδός σωτηρίας από την περίπτυξη της μαζοποιήσεως και από την απειλή του δεσποτισμού ή της καταστροφής».

              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ                      

                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Α ΕΛΜΕ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΙΡΕΤΟΣ  ΠΥΣΔΕ – ΑΝ. ΑΙΡΕΤΟΣ  ΚΥΣΔΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΕ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ