Παράσταση από τη θεατρική ομάδα των παιδιών της Γέφυρας Ζωής Α.μεΑ.