Ανεξάρτητη Κίνηση Προβληματισμού Ενεργών Πολιτών “Ίλιον Με Άλλα Μάτια”

Ίλιον με άλλα μάτια: Πήγαμε πόρτα-πόρτα στο Ίλιον και καταγράψαμε τις ανάγκες των νέων

Σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, που καθημερινά ζούμε τις ανισότητες και τον αποκλεισμό από υπηρεσίες και αγαθά, η ενασχόληση με τις ανάγκες  μιας τοπικής κοινωνίας μοιάζει μια διαδικασία περίπλοκη και κοπιαστική. Η παρέμβαση σε μια τοπική κοινωνία απαιτεί  έναν σχεδιασμό εστιασμένο στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Χρειάζεται η εφαρμογή πρακτικών οι οποίες αφενός να είναι ικανές να αποκαλύπτουν το είδος και το μέγεθος των αναγκών των πολιτών και αφετέρου να οδηγούν σε ξεκάθαρα διατυπωμένα αιτήματα και ανάγκες. Αν θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών, πρέπει πρώτα να τις “ακούσουμε”.  Κάθε παρέμβαση που στοχεύει να επιλύσει τοπικές ανάγκες, είναι εξ’ αρχής μεθοδολογικά καταδικασμένη εάν δεν βασίζεται σε αρχές που να εστιάζουν στη βάση των πολιτών.

“Εστιασμένες στη βάση” θα πει ότι οι απόψεις και οι εμπειρίες των ίδιων των κατοίκων μιας τοπικής κοινωνίας είναι τα βασικότερα αντιπροσωπευτικά δεδομένα, οι πιο αξιόπιστοι δείκτες για το επίπεδο ζωής που μπορεί να προσφέρει ένας δήμος. Η Ανεξάρτητη Κίνηση Προβληματισμού Ενεργών Πολιτών “Ίλιον Με Άλλα Μάτια” θέτει ως ζητούμενο τη συμμετοχή, και στοχεύει σε πρακτικές που εμπλέκουν τους ίδιους τους πολίτες, ως τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αν θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να αποτελεί ένα στενό πεδίο που αφορά λίγους, και επιτέλους να θέσει στο επίκεντρο τις φωνές των ίδιων των ατόμων. Ο μόνος τρόπος για να αναδείξουμε τους αποκλεισμούς και τα προβλήματα και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε προτεραιότητες και αποτελεσματικές προτάσεις είναι να εστιάσουμε άμεσα και ξεκάθαρα στις φωνές των ανθρώπων. Ποιοι είναι άραγε αυτοί που φοβούνται να ακούν, πόσο μάλλον να δημοσιοποιούν το τι λένε όλες αυτές οι φωνές των δημοτών και των κατοίκων κάθε δήμου;

Στα πλαίσια αυτά θεωρήσαμε αναγκαίο να κάνουμε μια επιτόπια έρευνα που να δώσει την ευκαιρία σε πολίτες να απαντήσουν για τις ανάγκες τους, και κατά πόσο ο δήμος του Ιλίου μπορεί να απαντάει σε αυτές. Δεκάδες συμπολίτες μας, ιδίως νέοι σε ηλικία, δέχτηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια μας και μια ομάδα φοιτητών επί πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με συντονίστριες την Ευαγγελία Τσιμπινού και τη Μαρία Μάργαρη τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά, τα συγκέντρωσαν και έβγαλαν τις στατιστικές αναλύσεις που χρειαζόμαστε για τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό στον οποίο πιστεύουμε, ώστε το Ίλιον να αλλάξει σελίδα.

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς με τις συντονίστριες  Ευαγγελία Τσιμπινού και  Μαρία Μάργαρη

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής :

Στην ερώτηση

“Σε τί βαθμό είσαι ικανοποιημένος από τις παροχές και τις υποδομές του δήμου σου”

⇒το 62.8% απάντησε Μέτρια , το 16,5 Πολύ το 13,7% Λίγο , και το 6,8% Καθόλου.

Σε ερώτηση

“Σε τί βαθμό ο δήμος του Ιλίου καλύπτει τις ανάγκες ενός νέου ανθρώπου”

⇒ το 55,4% απάντησε Μέτρια, το 28% Λίγο , το 12,5 Πολύ και το 4% Καθόλου

Το 63% πιστεύει ότι για να καλύπτονται οι ανάγκες των νέων πολιτών ο δήμος χρειάζεται Ευκαιρίες για κοινωνικές δραστηριότητες, δραστηριότητες ψυχαγωγίας, συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα , το 50% πιστεύει ότι ο δήμος χρειάζεται Πρωτοβουλίες συζήτησης για τους νέους για τις τοπικές ανάγκες (διαβουλεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα κλπ)  και το 36% θεωρεί σημαντικό την ύπαρξη Ικανοποιητικών χώρων για διασκέδαση και κοινωνικοποίηση.

Σε ερώτηση

“Σε τί βαθμό ο Δήμος δραστηριοποιείται για να καλύπτει κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων”

⇒ το 42,2% απάντησε Μέτρια, το 33% Λίγο, το 12,5% Καθόλου, και το 12% Πολύ.

Σε ερώτηση

“Θα στήριζες δραστηριότητες του δήμου που θα είχαν στόχο την κοινωνική προσφορά και την στήριξη πληθυσμιακών ομάδων που δεν έχουν την πρόσβαση που χρειάζονται σε υπηρεσίες και αγαθά”

⇒ το 95,4 απάντησε Ναι, και το 4,5 Όχι.

Σε ερώτηση

Για το εάν έχει πέσει στην αντίληψή του ερωτώμενου κάποιο κάλεσμα του δήμου για συμμετοχή σε κάποια εθελοντική δράση

⇒ το 30,2% απάντησε Ναι, και το 69,7 % Όχι.

Σε ερώτηση

Για το εάν είναι σημαντικό ο δήμος να διερευνά τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών και να κινείται στην αντίστοιχη κατεύθυνση για να τις καλύπτει

⇒ το 97,7% απάντησε Ναι και το 2,2% Όχι.

Στην ερώτηση

“Σε τί βαθμό αισθάνεσαι σαν νέος δημότης ότι ακούγεται η φωνή σου και ότι μπορείς να συμμετέχεις σε διαδικασίες που αφορούν τις τοπικές ανάγκες”

⇒  το 33,7% απάντησε Καθόλου, το 32,5% απάντησε Λίγο, το 27% Μέτρια και το 6,2% Πολύ. 

Συμπερασματικά :

Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι είναι Μέτρια ικανοποιημένο από τις παροχές του δήμου, όπως και δήλωσε ότι ο δήμος καλύπτει μέτρια τις ανάγκες ενός νέου ανθρώπου. Καθώς πολύ μικρό ποσοστό απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο “πολύ”, το μεγαλύτερο δείγμα δεν είναι ικανοποιημένο από τις παροχές του δήμου.

Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί βασική την ύπαρξη κοινωνικών δρώμενων στο δήμο προκειμένου να καλύπτονται ολοκληρωμένα οι ανάγκες των πολιτών, και επίσης μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι είναι σημαντική η ύπαρξη Πρωτοβουλιών συζήτησης για τους νέους που θα τους εμπλέκουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε επίσης ότι θα ήταν σημαντική η ύπαρξη ικανοποιητικών χώρων κοινωνικοποίησης.

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος επίσης απάντησε ότι ο δήμος δεν καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων θα στήριζαν πρωτοβουλίες προσφοράς σε ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.  Το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι ενημερωμένο για εθελοντικές δράσεις και καλέσματα από πλευράς του δήμου. Τέλος, συντριπτικά το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος θεωρεί ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ότι δεν ακούγεται η φωνή του στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν πρέπει να μας απογοητεύουν, αλλά αντιθέτως, να είναι το έναυσμα για να διεκδικήσουμε να αναδείξουμε τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και τις ανάγκες, και να θέσουμε συλλογικά στόχους και αιτήματα! Θέτοντας στο επίκεντρο κάθε τρόπο ώστε η άσκηση κοινωνικής πολιτικής να χωράει τη συμμετοχή και διαμορφώνοντας  διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να παίζουν καταλυτικό ρόλο στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα!

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι η παράταξη της διοίκησης του Δήμου Ιλίου που συμπληρώνει δεκαετίες στη διοίκηση του Ιλίου, πλησιάζει στο να κλείσει και τον κύκλο αποτελεσματικότητας με την παρούσα σύνθεσή της. Η έλλειψη έμπνευσης, φρεσκάδας και νέων ιδεών, αλλά και τα φοβικά σύνδρομα κυρίαρχων δελφίνων ως προς την κοινωνική και πολιτική ανανέωση, περιθωριοποιούν τις προσωπικές απέλπιδες προσπάθειες του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου και πλέον στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ποιοι μπορούν και ποιων οι δυνάμεις έχουν εξασθενήσει, για τη συνδιαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού δήμου την επόμενη μέρα.

Συγκεντρώσαμε 300 ερωτηματολόγια, εστιάζοντας κυρίως στις ηλικίες 17-35 και η έρευνα μας συνεχίζεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας www.ilion-meallamatia.gr.

Δε φοβόμαστε να «πάρουμε γραμμή» από τους νέους, από τις ανάγκες κάθε οικογένειας και κάθε πολίτη που ζει στο Ίλιον, γιατί εμείς αυτούς θέλουμε να υπηρετήσουμε, τους πολλούς, όλους εσάς.