Αυτοιδιοικητικές εκλογές: Τα ποσά που μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι

Δημοσιεύθηκε σήμερα η εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία καθορίζει τα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών, για τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δαπάνες των υποψηφίων δημάρχων, περιφερειαρχών, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων εξαρτώνται απο τον πληθυσμό κάθε περιοχής.

 

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο εδώ:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk23993-02042019.pdf?fbclid=IwAR1gtXpUG2_QckMxNAJVbfreOUv8MGhvojQRHf5mRp57MCqhGPITJ4_324U