ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Λ «Ποίηση και ποιητές στους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες»