Μειωμένο κατά 60% θα καταβάλλεται το ποσό της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους εργάζονται

Μειωμένο κατά 60% θα καταβάλλεται το ποσό της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους εργάζονται από 13 Μαΐου 2016 ενώ για τους αγρότες μειώνεται εφόσον το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ετήσια βάση ξεπερνά το ποσό των 4.923,12 ευρώ.