ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΕΤΟΣ 2003

Παρακαλείσθε  να προσέλθετε στο Δημοτολόγιο ( Γραφείο Μητρώου Αρρένων – Στρατολογίας) του Δήμου μας , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 14:30 το αργότερο έως  15. 03. 2019,  προκειμένου να υποβάλλετε τo συνημμένo έντυπo Υπεύθυνης δήλωσης με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη του Στρατολογικού πίνακα κλάσεως 2024, αρρένων γεννημένων το έτος 2003, εγγεγραμμένων στα Μητρώα αρρένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αποσταλεί και μέσω fax: 2132019395 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Σχετικά έγγραφα