ΚΤΕΟ – Ακινητοποίηση επικίνδυνων προς κυκλοφορία οχημάτων

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμό 892/19, η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 1ης Φεβρουαρίου, προβλέπεται άμεση ακινητοποίηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών, σε περίπτωση που κατά το τεχνικό έλεγχο σε κέντρα ΚΤΕΟ, διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν την κυκλοφορία ενός οχήματος επικίνδυνη. Από την 1η Φεβρουαρίου, τα ΚΤΕΟ θα καλούν την τροχαία σε περίπτωση που ένα όχημα κριθεί ακατάλληλο και επικίνδυνο για κυκλοφορία και την ακινητοποίηση του θα αναλαμβάνουν οι αρχές. Θα αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας από το όχημα και στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης του, θα υποχρεούται να το μεταφέρει μονάχα μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής της επιλογής του, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και οι ελλείψεις του. Η δε μεταφορά του οχήματος μέχρι το συνεργείο, θα πρέπει να γίνει με γερανό.

Η τροχαία στην συνέχεια θα αποστέλλει τα παρακρατημένα στοιχειά (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, από όπου και θα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους, μόνο μετά την προσκόμιση δελτίου επανέλεγχου του οχήματος από ΚΤΕΟ, στο οποίο και θα πιστοποιείται η επισκευή και η αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων.