Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αγρότες στην αγρο-περιβαλλοντική τεχνολογία

Δωρεάν σεμινάρια σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος SAGRI σκοπός του οποίου είναι να παρέχει στους αγρότες και τους ενδιαφερόμενους γεωργούς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην αγρο-περιβαλλοντική τεχνολογία για μια βιώσιμη γεωργία.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας
2. Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία
3. Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία
4. Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού
5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και οι εφαρμογές τους στη γεωργία
6. Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά

Σημειώνεται πως όποιος ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση και τις αντίστοιχες εξετάσεις θα λάβει Πιστοποίηση «Βιώσιμου Αγρότη» σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.