Υπαίθριο εμπόριο: Κατάργηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για ανανέωση άδειας

Όσοι είναι κάτοχοι αδειών για την δραστηριοποίηση σε Υπαίθρια -πλανόδια αγορά και  απαιτείται  ανανέωση-θεώρηση αδείας  για την εξακολούθηση της άσκησης της  εμπορικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με την νομοθεσία 4497/17σύμφωνα με τον νόμο 4582/2018 αρ.84 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την  ανανέωση-θεώρηση των αδειών για πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές και υπαίθριο μικρεμπόριο που ζητείται από της αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες.