Ο Δήμος Κομοτηνής απειλεί με αυτεπάγγελτες εκταφές

Ο Δήμος Κομοτηνής ζητάει από συγγενείς θανόντων να τακτοποιήσουν οικονομικές εκκρεμότητες με το κοιμητήριο διαφορετικά θα ακολουθήσουν αυτεπάγγελτες εκταφές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου: «Καλούνται οι συγγενείς των θανόντων των οποίων η διάρκεια ταφής πρόκειται να ξεπεράσει μέσα στο έτος που εκδίδεται η ανακοίνωση αυτή, το δικαίωμα πενταετούς ταφής και δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους, αυτής της εξαγοράς τάφου ή ανακομιδής οστών».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «διαφορετικά η Υπηρεσία μας θα προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής (αρίθμ. 113/2013 Α.Δ.Σ). Επίσης καλούνται οι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός (2) μηνών, διαφορετικά η Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής θα προβεί σε τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι.