ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ