Χρόνια πολλά στον εκδότη μας Ιωάννη Καλαντώνη

Του ευχόμαστε προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία!!!