Χειμερινές εκπτώσεις 2019

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ή την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ευκαιρία για το αγοριστικό κοινό να εξασφαλίσει τα προϊόντα που θέλει σε πολύ πιο χαμηλές τιμές.

Ξεκινούν συνήθως τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και διαρκού με κάποια μικρή απόκλιση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.