Ημερήσια Διάταξη Ειδικής συνεδρίασης ΔΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                       

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

γκληση Ειδικής Συνεδρίασης (18η )

Προς 

Τον Δήμαρχο, τους  Δημοτικούς Συμβούλους & τους Προέδρους των Δημοτ. Κοινοτήτων

   Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ την  4 – 12 -2018  ημέρα: ΤΡΙΤΗ και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
  3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 του Δήμου. (Οικονομική Επιτροπή)