ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ