Φοροαπαλλαγές για αγορά υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα υλοποίησης το 2030 εκπόνησε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι το 2030 το 10% των αυτοκινήτων να κοινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτό προβλέπεται μέσω της θέσπισης αποδοτικών φοροκινήτρων ή και φοροαπαλλαγών. «Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κατά το επόμενο διάστημα σε κανονιστικό επίπεδο ώστε να δρομολογηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας», αναφέρεται στο κείμενο.

Έμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημάτων με υψηλό μεταφορικό έργο (πχ. ταξί, λεωφορεία, εταιρίες ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων κλπ.).

Όπως σημειώνεται: «Στον κλάδο των μεταφορών στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές. Η υπό εξέλιξη έκδοση του νέου και η αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ελλάδα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις απαιτούμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τη ηλεκτροδότηση πλωτών μέσων, καθώς και για τον ανεφοδιασμό οχημάτων και πλωτών μέσων με φυσικό αέριο, θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων οχημάτων με νέα εναλλακτικών καυσίμων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Επιπρόσθετα, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διείσδυση των βιοκαυσίμων, του φυσικού αερίου, καθώς και στην προώθηση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων».