ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ            

Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συναδέλφισσες και  συνάδερφοι,

Πάνω στη λογική του διαλόγου και της σύνθεσης απόψεων για τα μεγάλα θέματα της παιδείας η Δ.Α.Κ.Ε πιστεύει ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε την πολυπόθητη ενότητα του κλάδου, χωρίς αποκλεισμούς, εμπάθειες και διαχωρισμούς, αλλά με όρους αλληλεγγύης, ειλικρίνειας και συντροφικότητας. Μόνο τότε θα αντιμετωπίσουμε θετικά και αποτελεσματικά την πολιτική ιδεολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ισχυρίζεται ότι για όλα τα κακά στον τόπο μας φταίει αποκλειστικά η «σατανική» αντιπολίτευση και ο «πουλημένος» συνδικαλισμός και κάθε τόσο κάνει βουτιά στο «επάρατο» παρελθόν και αντλεί από τα θολόνερα του διχασμού και της παραφροσύνης.

Για μας το βάρος των αλλαγών στη Β/θμια Εκπαίδευση, πέρα από την επιβεβλημένη ενίσχυση του κοινωνικού και οικονομικού status των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο των σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στην ουσιαστική ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων, στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, στην αναμόρφωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, που αναφέρεται στην ίδια την επαγγελματική υπόσταση των εκπαιδευτικών, στην σωστή κωδικοποίηση και απλούστευση του  πολυδαίδαλου νομικού πλαισίου, ώστε να γίνει πιο εύληπτο και πιο αποτελεσματικό, και κυρίως στην ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Στο δύσκολο και ανηφορικό δρόμο για την προάσπιση και διασφάλιση των εκπαιδευτικών κεκτημένων για μας δεν περισσεύει κανένας.

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ! ΣΤΗΡΙΖΩ! ΨΗΦΙΖΩ!

Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Καταγής                                                                      Αθανάσιος Νικολόπουλος