Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Υποχρεωτικός επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ενημερώνει τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες για, την εκ του νόμου υποχρέωση, έλεγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που η ισχύς της βεβαίωσης ελέγχου έχει λήξει, προειδοποιεί ότι μπορεί να προβεί μέχρι και σε διακοπή της παροχής!

Η επανέλεγχος είναι θεσμοθετημένος από πολλά χρόνια αλλά έχει κυριολεκτικά αποδυναμωθεί.

Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται σήμερα ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από κακή χρήση του ηλεκτρισμού. Το έντυπο αυτό προσπαθεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των ιδιοκτητών για την αποφυγή αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων. Στόχος είναι η παρουσίαση των κινδύνων που προκύπτουν από ανέλεγκτες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα οφέλη που μπορούν να προέρχονται από τον συστηματικό έλεγχο – επανέλεγχο τους.

Για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους ιδιοκτήτες – χρήστες τους και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η μη τήρηση της Νομοθεσίας μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

-Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την ΥΔΕ (Ν.3982, ΦΕΚ Α’ 143/2011).

-Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/ χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και

-την μη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης