ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω συγχωνεύσεων Δ.Ο.Υ.

Εν όψει των συγχωνεύσεων των Δ.Ο.Υ.

  • Νέου Ηρακλείου με τη Νέα Ιωνία και
  • Γ’ Πειραιά με την Α’ Πειραιά

και τη λειτουργία των νέων Δ.Ο.Υ. Νέα Ιωνίας και Α’ Πειραιά από τις 08.10.2018, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω.

Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:

Δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικών ετών 2015-2017, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2018, από την Τετάρτη 03.10.2018 ώρα 23:00, έως τη Δευτέρα 08.10.2018 ώρα 11:00.

Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών, καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών, με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, δε θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 04.10.2018 ώρα 8:00 π.μ., έως τη Δευτέρα 08.10.2018 ώρα 11:00.

Για όλους τους φορολογούμενους:

Η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S. δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 04.10.2018, μεταξύ 10:00-16:00.