Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Περιστερίου

Οι συνεχείς μεταβολές στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει αναγκαία την υποστήριξη του ατόμου κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Για να ανταπεξέλθουν τα άτομα στις ταχύτατες αλλαγές χρειάζεται να διαθέτουν αφενός βασικές γνώσεις που αποκτώνται μέσα από το σχολείο και αφετέρου ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικά εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας, τις δεξιότητες ζωής και διαχείρισης σταδιοδρομίας. (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013).  Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να σχεδιάσουν το επαγγελματικό τους μέλλον εντοπίζοντας εφικτούς και επιθυμητούς επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους με βάση το ατομικό τους προφίλ, βοηθάει τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητες και τις αξίες τους, να γνωρίσουν το χώρο της Εκπαίδευσης  καθώς και τις εκπαιδευτικές/επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν, να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης απόφασης ώστε να μπορούν να πάρουν τις πιο κατάλληλες για τα ίδια εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

To KE.ΣΥ.Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αποτελεί δομή του Υπουργείου Παιδείας και προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ψυχολόγο, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση Συμβουλευτική σταδιοδρομίας ) στα τηλέφωνα: 2105741999, 6977018936 σε ατομική συνάντηση.

Διενεργεί  επισκέψεις στα σχολεία και ενημερώνει τους μαθητές/τριες και διοργανώνει εκδηλώσεις συνδέοντας τη τριτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Έναρξη ομάδων συμβουλευτικής γονέων:  12/10/2018, ώρα 18.30.

 • Το πρώτο παιδί στην οικογένεια
  Η σειρά γέννησης του παιδιού
  Αναλαμβάνοντας το ρόλο του πατέρα και της μητέρας
  Οικογένεια και σχολείο
  Ενθαρρύνοντας το παιδί στη μάθηση
  Επικοινωνία με εφήβους
  Αυτοεκτίμηση και εφηβεία
 • Ποιές αλλαγές έγιναν στο μηχανογραφικό 2019;
  Τί σημαίνει ομάδα προσανατολισμού;
  Ποιοί είναι οι μαθητές 2 ταχυτήτων;
  Γιατί και πότε εγκαταλείπουν την προσπάθεια στη Γ΄Λυκείου;

Από τα θέματα που θα συζητήσουμε στις ομάδες γονέων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται προκράτηση καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.