Υποχρεωτικός ο καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων έως τις 31 Μαΐου 2024

Ο Δήμος Περιστερίου υπενθυμίζει ότι οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται στις εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, περιοχές, αλλά και στις εκτός σχεδίου, βάση της υπ΄αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20 Απόφασης Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 2549/19-4-2023, Τεύχος β΄), υποχρεούνται έως 31 Μαΐου 2024 και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (01-05-2024 έως 31-10-2024) να προβούν υποχρεωτικά σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών, προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω ύπαρξης ξερών χόρτων και σκουπιδιών.

Ad - Διαφήμιση

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής μετά την παρέλευση του χρόνου και κατόπιν ελέγχου, βάση του Κανονισμού Καθαριότητας (ΑΔΑ: 6ΣΑΡΩΞ2-11Τ) άρθρο 33, παρ. 21, θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και απομάκρυνση υλικών (ΑΔΣ  63/2024) επιβάλλοντας και (το προβλεπόμενο από τον Νόμο) πρόστιμο.

Ο Δήμος Περιστερίου προσδοκά στη θετική ανταπόκριση προκειμένου να διασφαλίσουμε την πόλη από την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.