Απαλλαγή Δημοτικών Τελών για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα Ακίνητα στον δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ενημερώνει τους κατόχους ακινήτων (κτίσματα – οικόπεδα) που βρίσκονται εντός των ορίων του, για τα οποία είτε διακόπτεται η ηλεκτροδότηση είτε δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και τα οποία είναι κενά και δεν χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι προκειμένου να παύσει εφεξής η υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο, θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 222 του ν.4555/18 και 103 του ν.4604/19 όπως ισχύουν, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Προσόδων και ακίνητης Περιουσίας) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης αυτών.

Ad - Διαφήμιση

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται αλλά χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο.

Σε περίπτωση υποβολής της Υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στα τηλέφωνα: 2132019335,6,7 και 8 ή στο email: esoda@agiavarvara.gr.