Επιμορφωτική δράση σε πληθυσμό Ρομά για τη χρήση πυροσβεστικών μέσων

H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με την «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των Ρομά» της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, που εκπροσώπησε ο Αξιωματικός-Επιπυραγός κ. Παναγιώτης Λάμιας πραγματοποίησαν επιμορφωτική δράση στις 22 & στις 23 Απριλίου σε πληθυσμό Ρομά του Δήμου Φυλής με σκοπό την επίδειξη και την χρήση των πυροσβεστικών μέσων και την δυνατότητα συνδρομής στο Πυροσβεστικό έργο.

Ad - Διαφήμιση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ