Αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης των ΟΤΑ φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος 5056/2023 από 1η Ιανουαρίου 2024. Σκοπός είναι η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της
οργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, με όρους
διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης των Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις.

Ad - Διαφήμιση

Ενδεικτικά κάποιες αλλαγές:

-Ορισμός αντιδημάρχων αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου

-Δυνατότητα ανάκλησης αντιδημάρχου από τον δήμαρχο οποτεδήποτε

-Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του επικεφαλής δημοτικής παράταξης από τα μέλη της

-Αλλάγές  στις συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, δια ζώσης μια φορά το μήνα

-Αλλαγές στις αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

-Κατάργηση επιτροπών

Αναλυτικά το ΦΕΚ

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100163