Παράταση υποχρέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Μ.Ο. για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων

Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες η προθεσμία καταχώρησης στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) για συγκεκριμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ad - Διαφήμιση

Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο προβλέπεται παράταση της σχετικής υποχρέωσης για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:

  • φορτηγά (Ν1,Ν2,Ν3)
  • λεωφορεία (Μ2, Μ3), καθώς και
  • τα επιβατικά οχήματα για τα οποία δεν υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) κατά την εισαγωγή τους (οχήματα μετοικούντων, όσα προέρχονται από τρίτες χώρες, καθώς και λοιπές κατηγορίες, όπως αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων).

Η συγκεκριμένη παράταση χορηγείται για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην προσαρμογή του (Μ.Ε.Μ.Ο.) στην καταχώρηση των στοιχείων για τις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων.

Σημειώνεται ότι για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιβατικών οχημάτων διατηρείται κανονικά η υποχρέωση καταχώρησης στο ΜΕΜΟ, εντός της προθεσμίας των 20 ημερών που προβλέπει η νομοθεσία.

Με αφορμή την έκδοση της Εγκυκλίου, ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε :

«Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος οι εισαγωγείς να θεωρηθούν εκπρόθεσμοι στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και οι επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στην απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς».